Registrácia na mieste bude prebiehať 3.2.2024 v čase 7:00 – 10:00. Odporúčame všetkým registrovať sa medzi 7:00 – 8:45, keďže od 9:00 bude hala prístupná verejnosti a manipulácia s modelmi bude komplikovanejšia.

Bez ohľadu na spôsob registrácie musí každý účastník súťaže prezentovať súťažné modely organizátorovi pred ich umiestnením na výstavnú plochu, prevezme anonymizovaný doklad s identifikáciou modelu, ktorý umiestni k modelu na výstavnú plochu, doklad o prevzatí modelu a podpíše prezenčnú listinu so súhlasom s podmienkami súťaže spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Registračný poplatok sa platí na mieste v hotovosti pri prezentácii modelu organizátorovi nezávisle od počtu prihlasovaných súťažných modelov v nasl. výške:
– modely registrované elektronicky najneskôr 1.2.2024: 2,00 EUR seniori, zadarmo juniori a žiaci,
– modely registrované na mieste 3.2.2024: 8,00 EUR seniori, 4,00 EUR juniori a žiaci.