Ďakujeme!

Ďakujeme Vám všetkým za podporu prvého ročníka trnavskej výstavy a súťaže modelov ModelCon! Modelárom a modelárskym klubom ďakujeme za dôveru, ktorú do súťaže vložili a v hojnom počte sa zúčastnili, návštevníkom za záujem o „naše“ hobby, partnerom za pomoc pri realizácii a krásne ceny do súťaže, rozhodcom za profesionálne odvedenú prácu, pomocníkom zo Slovenského skautingu, ale aj našim priateľom a rodine za nezištnú pomoc v každej etape realizácie. Dúfam, že na ModelCone sme sa nevideli posledný raz 🙂

Vaše pripomienky a zlepšovacie návrhy píšte na info@modelcon.sk. Každý názor oceníme, chceme totiž nabudúce byť opäť o niečo lepší!