ModelCon 2020, 1.2.2020 v Trnave

Zo 683 predregistrovaných modelov sa prezentovalo na súťaži 653. Na mieste sa registrovalo ďalších 173 modelov, spolu súťažilo 826 modelov v 25 kategóriách. Z tohto množstva bolo 138 modelov v 6 detských a juniorských kategóriách a stretlo sa tu celkovo 45 detí a juniorov.

Spolu s cca 180 modelmi, nesúťažne prezentovanými na klubových stoloch, sme na ModelCone 2020 videli viac ako 1000 plastikových modelov! Ak by sme k tomuto množstvu prirátali viac ako 200 miniatúr v hernej časti, ktorých vyhotovenie si často nezadalo so súťažnými figúrkami a technikou, dostávame sa na 1200 modelov a miniatúr v prvom ročníku výstavy a súťaže ModelCon 2020 😊.

Výsledky nájdete v tejto správe z akcie, fotky z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť aj tu: