ModelCon 2022

Radi by sme Vás pozvali na modelársku súťaž a výstavu ModelCon 2022, ktorá sa bude konať 9.4.2022. Organizátormi súťaže je Klub plastikových modelárov Jolly Rogers v Trnave, ktorý nadväzuje na podobné akcie tohoto druhu, organizované v predchádzajúcich rokoch trnavskými modelármi a na predchádzajúci prvý ročník súťaže, ktorý sa konal v roku 2020. Miesto konania je mestská športová hala v Trnave, kde máme k dispozícii viac ako 3000 m2 priestoru.

Program akcie nájdete v menu Program. Aktuality nájdete tu, sledujte tiež dianie na www.facebook.com/ModelConTrnava.

Vzhľadom na propagáciu, ktorú pre akciu pripravujeme, očakávame pomerne veľký záujem o návštevu zo strany širokej verejnosti, v Trnave majú podobné akcie vysokú návštevnosť.
Pre modelárov sme pripravili atraktívne ceny, v rámci všetkých bežných kategórií budú udeľované reprezentatívne trofeje a ďalšie ceny a zabezpečíme objektívne hodnotenie 3-člennými porotami, vytvorenými zo zástupcov rôznych klubov. Počas súťaže sa nebudete nudiť, bohatý sprievodný program Vám umožníme stráviť príjemný deň v Trnave. Počas celého dňa budeme poskytovať priebežné informácie, fotografie a videá.