Tip pre účastníkov ModelCon-u

Návšteva Západoslovenského múzea v Trnave, Múzejné nám. č. 3, 918 09 Trnava, 033/ 5512 913
Otváracie hodiny
Ut – pia                8,00 – 17,00
So – ne                  11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
Expozície z histórie regiónu, folklóru a prírody. Na individuálne návštevy sa netreba objednávať.
Vstupné 5,- eur/ dospelý, 3,- eurá/ seniori a študenti, 2,- eurá/ deti  6 – 15 rokov. Do 6 rokov zdarma.
Prvú nedeľu v mesiaci vstup voľný.